fram
ให้ความรู้ตลอดชีวิต ให้ความคิดทุกโมงยาม ฟัง 1386 วิทยุเพื่อการเกษตร
บทความวิทยุกระจายเสียง ชุดนวัตกรรม ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวคิดการจัดการความรู้
01 ความรู้คืออะไร
02 ทำไมต้องจัดการความรู้
03 การจัดการความรู้คืออะไร
04 เป้าหมายของการจัดการความรู้มีอะไรบ้าง
05 ประโยชน์ของการจัดการความรู้
06 ใครเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการความรู้
07 กรบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วยอะไรบ้าง
08 ปัจจัยที่ทำให้การจัดการความรู้ประสบผลสำเร็จ
สารคดีนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 01 การปลูกพืช 5 ระดับ
ตอนที่ 02 ขี้หมูหมักด่วนใช้ดีเพื่อไม้ผล
ตอนที่ 03 น้ำหมักชีวภาพจากเศษเห็ดฟาง
ตอนที่ 04 ฮอร์โมนจากรกหมู

ตอนที่ 05 การคลุกเมล็ดพันธ์ข้าวด้วยโคลน
ตอนที่ 06 การทำนาแบบไม่ไถพรวน โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ
ตอนที่ 07 การทำนาแบบตัดต้นข้าว

ตอนที่ 08 การปลูกข้าวแบบประณีต
ตอนที่ 09 การปลูกข้าวแบบตัดตอซัง
ตอนที่ 10 กำจัดหนอนกอข้าวด้วยบอระเพ็ด
ตอนที่ 11 คูณดอกสวยช่วยชาวนาฆ่าหอย
ตอนที่ 12 ฮอร์โมนไข่เพิ่มผลผลิตข้าว
ตอนที่ 13 การจัดการน้ำพืชสวน
ตอนที่ 14 การจัดทรงพุ่มไม้ด้วยการผูกโยง
ตอนที่ 15 การปลูกไผ่เลี้ยงนอกฤดู

ตอนที่ 16 น้ำส้มควันไม้รักษาเปลือกยางพารา
ตอนที่ 17 การเพาะถั่วงอกด้วยใบตองสดในตะกร้าพลาสติก
ตอนที่ 18 การเพาะเห็ดในขอนไม้

ตอนที่ 19 การปลูกมะละกอด้วยกิ่งตอน
ตอนที่ 20 ปลูกพืชไม่ใช้ดินแบบครัวเรือน
ตอนที่ 21 ผักกะเฉดชะลูดน้ำ

ตอนที่ 22 มะกรูดบนตอมะนาวทำง่ายรายได้ดี

ตอนที่ 23 การเลี้ยงปลาตะเพียน

ตอนที่ 24 การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในบ่อดินแบบธรรมชาติ

ตอนที่ 25 การเลี้ยงใส้เดือนดิน

ตอนที่ 26 พวงแขวนเพาะพันธ์หอยนางรม(อีแปะ)

ตอนที่ 27 ขวดน้ำกับดักแมลงวันทอง
ตอนที่ 28 เครื่องคัดดอกมะลิ
ตอนที่ 29 เครื่องสกัดน้ำสมุนไพรขับไล่แมลง

ตอนที่ 30 เครื่องหยอดปุ๋ยเอนกประสงค์

ตอนที่ 31 เครื่องห่อผลไม้ชนิดปรับทิศทาง

ตอนที่ 32 คีมตอนกิ่งไม้

ตอนที่ 33 ชุดขยายเชื้อแบคทีเรียสำหรับเกษตรกรผลิตใช้เอง

ตอนที่ 34 ตะแกรงเกี่ยวข้าว

ตอนที่ 35 ถังแก๊สเพิ่มกำลังอัดน้ำสำหรับสปริงเกอร์(แอร์แวะ)

ตอนที่ 36 ถังพ่นสารเคมีไฟฟ้า
ตอนที่ 37 ท่อระบายความร้อนในกองปุ๋ยหมัก
ตอนที่ 38 ปลอกสวมหน่อไม้ฝรั่ง เพื่อผลิตหน่อขาว

ตอนที่ 39 รถไถยกร่องแปลงปลูกอย่างง่าย

ตอนที่ 40 อุปกรณ์เก็บพุทรา
ตอนที่ 41 ข้าวฮาง
ตอนที่ 42 ไข่เค็มสมุนไพรใบเตย
ตอนที่ 43 ชาผักหวานบ้าน
ตอนที่ 44 ชาสมุนไพรเจียวกู่หลาน
ตอนที่ 45 ปลาเค็มกางมุ้ง
ตอนที่ 46 ปลาอบรมควัน
ตอนที่ 47 การย้อมสีกุหลาบ
ตอนที่ 48 กระเป๋าถือสตรีจากไม้ไผ่สาน
ตอนที่ 49 การทำฝาสานจากไม้ไผ่
ตอนที่ 50 แชมพูสมุนไพรน้ำซาวข้าว
 

Farm Radio Broadcasting Station,Department of Agricultural Extension
2143/1 Paholyothin Road Ladyao Jatujak Bangkok 10900 Thailand
Tel. 02-5793927 , 02-5620165
E-mail : am1386news@doae.go.th , am1386news@yahoo.com
Design by Orrapish K.
อัพเดทล่าสุดวันที่ 4 มีนาคม 2553